Kućne posjete

Alba Rubra Sanat!

Vršimo ORL preglede odlazeći u kućne posjete bolesnicima koji su teže pokretni ili nepokretni. Tim posjetama možemo provesti zadovoljavajući ORL pregled, odrediti i provesti terapiju koja je u takvim okolnostima moguća uključujući i toaletu uha (ispiranje).