Obrada sluha

Alba Rubra Sanat!

Vršimo dijagnostiku poremećaja sluha koristeći suvremeni uređaj za određivanje praga sluha (audiometrija) i određivanje tlaka u srednjem uhu (timpanometrija) što je važno za sve bolesnike sa sumnjom na oslabljen sluh ili s oštećenjem sluha bilo da se radi o djeci koja imaju upale uha ili o osobama kojima zbog starenja slabi sluh.