Cjenik usluga

Alba Rubra Sanat!

Kućna posjeta (kompletni ORL pregled, toaleta uha, liječenje)

750,00 Kn

Prvi ORL pregled s endoskopijom

450,00 Kn

Kontrolni ORL pregled

300,00 Kn

Timpanometrija

50,00 Kn

Tonski audiogram

200,00 Kn

Toaleta uha

200,00 Kn

Inhalacijsko liječenje

100,00 Kn

Obrisak uha, nosa ili grla

200,00 Kn

Frenulotomija u lokalnoj anesteziji

600,00 Kn

Zahvati u području glave i vrata u lokalnoj anesteziji

1.000,00 Kn

Radiofrekvencijski zahvati u području glave i vrata u lokalnoj anesteziji

1.500,00 Kn

Restylane 1 ml

3.000,00 Kn

Juvederm 1 ml

3.000,00 Kn

Vistabel

3.000,00 Kn