dr. med. Martina Radetić

Martina Radetić diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Specijalizacijsku edukaciju je obavila u KB Sv. Duh i KBC Sestre milosrdnice.

U okviru specijalističkog programa završila je Stručni poslijediplomski studij iz Otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata.

Kao specijalistica otorinolaringologije radila je na Odjelu za ORL i kirurgiju glave i vrata KB. Sv. Duh i u Poliklinici Aviva gdje je vodila ambulantu za ORL i bavila se estetskom kirurgijom.

Završila je “Leadership and Management of Health Services” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Autor je i koautor više znanstvenih radova iz područja otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata.

Educirana je na tečajevima iz estetske kirurgije.