Novosti

10. listopada 2021.

Vistabel za uklanjanje bora

VISTABEL je indiciran za privremeno poboljšanje u izgledu

  • srednje do jače izraženih vertikalnih bora izmedju obrva vidljivih kod najjačeg mrštenja(glabelarnih bora) i/ili
  • srednje do jače izraženih postraničnih bora oka(bora po put noge vrane) koje se vide pri najjačem smijehu i/ili
  • srednje do jače izraženih čeonih bora vidljivih pri najjačem podizanju obrva kad izraženost bora na licu ima značajan psihološki utjecaj u odraslih pacijenata
Doziranje i način primjene
  • Postranično oko oka primjenjuje se 3×4 jedinice, 24 jedinice u ukupnom volumenu za oba oka
  • Između obrva (glabelarne bore) primjenjuje se 5×4 jedinice, 20 jedinica u ukupnom volumenu
  • Čeone bore (frontalno) se tretiraju s 5×4 jedinica, 20 jedinica u ukupnom volumenu
  • Čitavo čelo uključuje i čeone i glabelarne bore, ukupnog volumena 44 jedinice
  • Kompletna gornja trećina lica uključuje čeone, glabelarne i bore oko očiju, ukupnog volumena 64 jedinice